Nie każdy podatnik może skutecznie ująć w kosztach rachunek za posiłek w restauracji. Trzeba mieć jeszcze szczęście w sądzie.

Dwaj wspólnicy tej samej kancelarii specjalizującej się w sprawach podatkowych wystąpili – osobno – o interpretację indywidualną. Każdy zapytał o to, czy wydatki na kawę, lunch, obiad czy kolację z kontrahentami w restauracji może zaliczyć do kosztów podatkowych. Jeden i drugi uzyskał negatywne stanowisko izby skarbowej. W NSA jeden dowiedział się jednak, że takie odliczenie jest prawidłowe, a drugi – że rację ma izba skarbowa, tj. rachunków z restauracji w kosztach uwzględniać nie można, ponieważ są to tzw. wydatki reprezentacyjne, służące utrwalaniu pozytywnego wizerunku firmy.

Przypadek dwóch wspólników staje się tym ciekawszy, że NSA orzeczenia w ich sprawach wydał zaledwie w odstępie tygodnia. Wyroki te, podjęte w różnym składzie sędziowskim, zapadły na przełomie maja i czerwca 2012 r. (odpowiednio 25 maja 2012 r., sygn. II FSK 2200/10, i 1 czerwca 2012 r., sygn. II FSK 2438/10).