Przedsiębiorca działający tylko sezonowo musi pamiętać o prowadzeniu odpowiedniej ewidencji. Obowiązują go takie same zasady, jak przy firmie całorocznej. Karol Trybulec, członek zespołu zarządzania wiedzą podatkową firmy Deloitte, przypomina, że w zależności od tego, jaką działalność prowadzi, obowiązek ten polega na wystawianiu faktur, ewidencjonowaniu lub rejestrowaniu sprzedaży w kasie rejestrującej. Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) kasy rejestrujące zobowiązani są posiadać m.in. podatnicy sprzedający na rzecz osób fizycznych nieprowadzących firmy.

– Z taką sprzedażą najczęściej będziemy mieć do czynienia, jeżeli chodzi o usługi takie jak np. wypożyczanie sprzętu narciarskiego – stwierdza Karol Trybulec.

Od tej reguły ustawodawca przewidział jednak wyjątki. Zawarte są one w rozporządzeniu ministra finansów dotyczącym zwolnień ze stosowania kas.

– Osoby prowadzące wypożyczalnię nart nie będą musiały posiadać kasy, jeżeli dokonywana przez nie sprzedaż nie przekroczy limitów ustawowych – zauważa Andrzej Pośniak, ekspert w CMS Cameron McKenna.

W przypadku osób, które rozpoczęły prowadzenie działalności przed 2011 r. i kontynuują ją, limit ten wynosi 40 tys. zł. Zwolnienie przestaje jednak obowiązywać, jeżeli w 2010 r. obrót podatnika przekroczył 40 tys. zł. W przypadku osób, które rozpoczęły prowadzenie działalności w 2011 r. lub dopiero planują rozpoczęcie działalności, limit ten jest mniejszy i wynosi 20 tys. zł.

Sezonowość w biznesie nie różnicuje obowiązków podatkowych

– Fakt, że znaczna część wypożyczalni nart jest prowadzona sezonowo, nie ma znaczenia dla obowiązku posiadania kas – dodaje Andrzej Pośniak.

Należy pamiętać, że w wypadku przekroczenia limitów w bieżącym roku zwolnienie traci moc od następnego miesiąca po tym, w którym limit został przekroczony.