Do naszej redakcji zgłosiło się kilka osób z pytaniem, czy udzielając korepetycji, muszą stosować kasy fiskalne. Wątpliwość wzięła się z tego, że podatek dochodowy opłacają w formie karty podatkowej (udzielanie lekcji na godziny). A ta forma płacenia podatku zwalnia z obowiązku prowadzenia ewidencji i ustalania dochodu. Podatek płaci się w stałej wysokości ustalonej przez naczelnika urzędu skarbowego w decyzji. Nie ma konieczności ewidencjonowania przychodów. Stąd przy opłacaniu karty największy problem pojawia się przy ustalaniu wysokości obrotów, od których zależy stosowanie kasy.

– Udzielam korepetycji. Płacę kartę podatkową. Nie prowadzę ani podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ani rejestru VAT. Skąd mam wiedzieć, że powinienem używać kasy – pyta pan Janusz z Wrocławia.

Z przepisów jasno wynika, że brak obowiązków ewidencyjnych w podatku dochodowym nie ma żadnego wpływu na obowiązek ewidencji sprzedaży dla VAT. W rezultacie podatnicy karty po przekroczeniu obrotów w wysokości 20 tys. zł lub 40 tys. zł powinni używać kas fiskalnych. Niektóre rodzaje działalności zwolniono jednak z tego obowiązku bez względu na to, jak duże osiągają obroty. Dotyczy to m.in. korepetytorów.

Kasy fiskalne

Kasy fiskalne

źródło: DGP

Wybór opodatkowania

Jeżeli korepetycje udzielane są w celach zarobkowych, korepetytor musi zarejestrować działalność gospodarczą i płacić podatki – dochodowy i VAT. Joanna Skibicka, konsultant podatkowy w Stone & Feather Tax Advisory, przypomina, że w zakresie podatku dochodowego może wybrać jedną z trzech form opodatkowania: zasady ogólne, ryczałt ewidencjonowany lub kartę podatkową.

– Najprostszym sposobem rozliczenia jest karta podatkowa, ponieważ nie wymaga prowadzenia ksiąg, składania deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz wpłacania zaliczek na podatek – potwierdza Joanna Skibicka.

Jest to korzystna forma opodatkowania zwłaszcza dla podatników aktywnych biznesowo na niedużą skalę. Jednak – jak podkreśla Andrzej Pośniak, ekspert w CMS Cameron McKenna – podatkowe rozliczenie korepetycji, kwalifikowanych w PKWiU w grupowaniu 85.59.19.0 – „usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych”, budzi kontrowersje.