Organy podatkowe mogą zabezpieczyć zobowiązanie podatkowe, zajmując majątek podatnika, gdy jego płynność finansowa jest niewielka i jest ryzyko, że nie zapłaci podatku – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
Sąd uzasadniał, że zgodnie z art. 33 par. 1 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) zobowiązanie podatkowe może być zabezpieczone na majątku podatnika, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że podatnik ureguluje należności, a w szczególności, gdy już wcześniej nie płacił podatków i opłat lub pozbywa się majątku, co może utrudnić lub udaremnić egzekucję. Sąd wskazał, że organ musi jedynie uprawdopodobnić, że podatnik może nie zapłacić należności. Nie musi więc mieć dowodów.
W omawianej sprawie okolicznością, która uzasadniała zajęcie majątku spółki, był fakt, że jej zobowiązania podatkowe przekraczały roczny zysk netto. Firma miała więc problemy z płynnością finansową. Zdaniem sądu, organy miały również inny, mocny argument. Spółka księgowała bowiem faktury, które dokumentowały usługi nigdy niewykonane. Działając w ten sposób spółka chciała obniżyć swoje zobowiązania w VAT. Skarżąca uczestniczyła też w karuzeli podatkowej, która miała na celu oszustwo. Wszystkie te okoliczności oznaczały, że wykonanie zobowiązania przez spółkę jest zagrożone. Zdaniem sądu organy miały więc podstawy do zabezpieczenia zobowiązania na majątku.
Wyrok jest nieprawomocny.
Wyrok WSA w Gdańsku z 10 stycznia 2012 r., sygn. akt I SA/Gd 964/11