Nadzwyczajne walne zgromadzenie KGHM Polska Miedź SA 19 stycznia odwołało ze składu rady nadzorczej 5 osób i na ich miejsce powołało nowe. Ponieważ rok obrotowy KGHM pokrywa się z kalendarzowym, sprawozdanie finansowe tej spółki musi być sporządzone do 31 marca.
Marcin Kuliński, radca prawny w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, wyjaśnia, że nowi członkowie zobowiązani są do kontynuacji dotychczasowych prac dotyczących przygotowania tego sprawozdania. Ponoszą więc za te działania odpowiedzialność na zasadach ogólnych, na równi z pozostałymi członkami rady, niezależnie od tego, że zostali powołani po zakończeniu roku obrotowego.
Z kolei osoby odwołane nie są automatycznie zwolnione ze wszystkich swoich obowiązków czy odpowiedzialności przez samo odwołanie.

Odwołani członkowie rady nadzorczej będący jednocześnie akcjonariuszami spółki mają prawo uczestniczenia w zwyczajnym walnym zgromadzeniu. Nie mogą jednak głosować w sprawie swojej odpowiedzialności wobec spółki i absolutorium

Co do zasady wobec spółki odpowiadają za szkodę, którą mogli wyrządzić spółce w czasie pełnienia swojej funkcji, o ile zwyczajne walne zgromadzenie nie udzieliło im absolutorium. Odpowiedzialność tę w pierwszej kolejności egzekwuje sądownie sama spółka.
– Jednak jeśli w ciągu roku od dnia ujawnienia się działania powodującego powstanie szkody spółka nie pozwie odwołanej osoby do sądu, to z takim powództwem może wystąpić każdy akcjonariusz – wyjaśnia nasz rozmówca.
Mecenas Kuliński dodaje, że w takim wypadku dawny członek rady nie może wyłączyć odpowiedzialności przez samo uzyskanie wcześniej absolutorium.