Przedsiębiorcy oraz osoby zarabiające na najmie mogą w 2012 r. płacić PIT według skali, ryczałtem lub liniowo. Wyboru dokonuje sam podatnik.
Przed wyborem formy opodatkowania działalności gospodarczej na 2012 r. podatnik powinien porównać wysokość zobowiązań podatkowych wynikających z opodatkowania według zasad ogólnych, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych bądź podatkiem liniowym.
– Na podstawie zakładanych zysków bądź danych za poprzedni rok warto przygotować hipotetyczną kalkulację podatkową dla wszystkich trzech form opodatkowania – podpowiada Rafał Sidorowicz, doradca podatkowy, młodszy konsultant w MDDP.
Osoby prowadzące działalność, które dotychczas płaciły PIT na zasadach ogólnych i chcą w tym roku zmienić formę opodatkowania, mogą (po spełnieniu ustawowych warunków) złożyć oświadczenie, że będą rozliczać swoje przychody (dochody) odpowiednio: 19-proc. stawką liniową, ryczałtem ewidencjonowanym lub kartą podatkową.
Decyzja taka powinna być poprzedzona dokładną analizą – uważa Sylwia Janek, doradca podatkowy, starszy konsultant w PwC.
W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wybór 19-proc. stawki liniowej może być nieopłacalny, gdy przedsiębiorca będzie chciał skorzystać z odliczeń od dochodu/podatku lub planuje rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Ponadto nie zawsze skorzystanie ze stawki liniowej będzie możliwe. Monika Sas, doradca podatkowy, starszy menedżer w Deloitte w Poznaniu, zwraca uwagę, że uprawnienie do liniowego opodatkowania nie przysługuje, gdy przedsiębiorca (w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej) wykona dla swojego byłego lub obecnego pracodawcy takie same usługi jak te, które należą lub należały do zakresu jego obowiązków pracowniczych w danym roku podatkowym.
Przy dochodach nieprzekraczających pierwszego przedziału skali (85 528 zł) bardziej opłacalne będzie opodatkowanie na zasadach ogólnych. To samo dotyczy przypadku, gdy podatnik ma możliwość skorzystania z ulg i odliczeń – stwierdza Monika Sas.
Dla podatników, którzy w związku z osiąganiem przychodów ponoszą niskie koszty, korzystniejszy będzie wybór opodatkowania stawkami ryczałtu. Według Rafała Sidorowicza, jeżeli wartość kosztów jest relatywnie wysoka w stosunku do uzyskiwanych przychodów, lepszym rozwiązaniem będzie opodatkować dochody według zasad ogólnych (stawki 18 i 32 proc.) bądź 19-proc. podatkiem liniowym.
W przypadku osób osiągające przychody z tytułu najmu prywatnego korzystniej będzie rozliczać się na zasadach 8,5-proc. ryczałtu, co nie wyklucza złożenia wspólnego rozliczenia z małżonkiem w odniesieniu do dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych.
Sylwia Janek dodaje, że małżonkowie, którzy chcą, aby podatek z najmu rozliczało jedno z nich, muszą składać w urzędzie skarbowym wspólne oświadczenie, nawet jeśli w 2012 r. będą uzyskiwać przychody/dochody z tej samej umowy najmu oraz podobne oświadczenie składali w roku ubiegłym.