Osoba, która otworzyła biznes od początku 2012 roku, zaczęła wynajmować nieruchomości lub chce zmienić sposób rozliczenia z fiskusem, do 20 stycznia musi wybrać formę opodatkowania. Czasem może to zrobić później.

Czy można złożyć pismo po 20 stycznia

Podatnik 2 lutego podpisze umowę najmu mieszkania. Pierwszy czynsz płacony będzie do 5 marca. Czy wybór formy opodatkowania trzeba zgłosić w urzędzie przed 5 marca?

Czy można zmienić sposób opodatkowania

W 2011 r. podatniczka opłacała PIT z działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Teraz chce przejść na skalę podatkową. Czy może wybrać nową formę opodatkowania?

Czy można wybrać ryczałt w trakcie roku

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą. Wynajmuje lokale użytkowe, które są wprowadzone do działalności jako środki trwałe. Opodatkowany jest na zasadach ogólnych. Od 2012 r. przedsiębiorca chce wybrać podatek liniowy. Nosi się też z zamiarem likwidacji firmy. Będzie wówczas wynajmował lokal jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Czy po likwidacji firmy może opodatkować najem w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

Czy podatnik może stracić prawo do liniowego PIT

Podatniczka 17 stycznia 2007 r. założyła firmę, która zajmowała się usługami i produkcją wyrobów budowlanych. Wybrała liniowy PIT. Od 29 stycznia 2010 r. zgłosiła rozszerzenie działalności o specjalistyczną praktykę lekarską. W związku z zawarciem 13 kwietnia 2010 r. umowy o świadczenie usług ze specjalistycznym szpitalem wojewódzkim w takim samym zakresie jak wykonywane w ramach stosunku pracy urząd skarbowy pozbawił ją opodatkowania w 2010 r. podatkiem liniowym. Czy miał takie prawo?

Czy podatnik decyduje o sposobie rozliczeń

Od 2 stycznia 2012 r. podatniczka prowadzi osiedlowy sklep. Nie wie jeszcze, w jakiej formie opłacać podatek. Czy musi sama podjąć decyzję?

Czy wysokość przychodów decyduje o ryczałcie

Przychody przedsiębiorcy w 2011 r. przekroczyły 150 tys. euro. Podatnik opłacał podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Czy zbyt wysokie przychody pozbawią go ryczałtu?

Czy można wybrać dwie formy opodatkowania

Podatnik od 28 października 2008 r. prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym. W 2012 r. zamierza rozpocząć prowadzenie działalności w formie spółki cywilnej opodatkowanej podatkiem liniowym. Czy może jednocześnie prowadzić działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz działalności w formie spółki cywilnej opodatkowaną podatkiem liniowym?
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania. Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kto powinien wybrać formę opodatkowania do 20 stycznia.