Małżonkowie, którzy wynajmują mieszkanie, a tylko jedno z nich chce rozliczać osiągane przychody z najmu ryczałtem, muszą składać co roku specjalne oświadczenie – orzekł w piątek Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Sąd wyjaśnił, że małżonkowie osiągający dochody z najmu mają dwa obowiązki. Po pierwsze podatnik musi złożyć pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy. W tym przypadku obowiązuje zasada, zgodnie z którą podatnik, chcąc rozliczać przychody z najmu ryczałtem w kolejnym roku, nie musi składać ponownie oświadczenia.

20 stycznia danego roku to dzień, do którego podatnicy muszą zdecydować o formie opodatkowania

Po drugie małżonkowie, którzy chcą, aby tylko jedno z nich rozliczało przychód z najmu ryczałtem, muszą spełnić wymóg, że wybór zasady opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków, wyrażony w oświadczeniu składanym najpóźniej do 20 stycznia roku podatkowego, obowiązuje przez cały dany rok podatkowy.
Sąd wyjaśnił więc, że oświadczenie takie małżonkowie muszą składać co roku, nawet jeśli nic się nie zmieniło i dalej chcą opodatkować przychody tylko przez jednego małżonka. WSA zwrócił uwagę, że oba oświadczenia podatników to dwa różne dokumenty i do każdego z nich stosuje się inne zasady.
Wyrok jest nieprawomocny.
Wyrok WSA w Warszawie z 13 stycznia 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 1351/11