Uruchamiając działalność gospodarczą, były pracownik zaczyna płacić takie składki i podatki, jak inni przedsiębiorcy. Liniowy sposób opodatkowania wchodzi w grę, gdy podatnik rozwiązał stosunek pracy najpóźniej 31 grudnia 2011 r. lub rozwiązano umowę o pracę w 2012 r., a faktury za wykonywane usługi będą dotyczyć innych czynności niż te, które samozatrudniony wykonywał w ramach stosunku pracy.
Ubezpieczenie płacimy obecnie od kwoty zgłoszonej przez ubezpieczonego (a nie od uzyskiwanego wynagrodzenia), nie mniej niż 2115,60 zł (w roku 2012).
– Samozatrudniony ma do wyboru opodatkowanie według zasad ogólnych lub liniowo – przypomina Paweł Małecki, doradca podatkowy z Kancelarii Doradców Małecki i Wspólnicy.