Dorota Stangreciak-Karpierz, prawnik  w Eca Auxilium wyjaśnia, że zgodnie z tym przepisem, jeżeli niezgodność z konstytucją dotyczy poszczególnych przepisów ustawy, a Trybunał Konstytucyjny nie orzeknie, że są one nierozerwalnie związane z całą ustawą – jak jest w tym przypadku – prezydent, po zasięgnięciu opinii marszałka Sejmu, podpisuje ustawę z pominięciem przepisów uznanych za niekonstytucyjne. Może ją też przekazać do Sejmu w celu usunięcia niezgodności.

Dodaje, że trudno wyobrazić sobie, aby prezydent podpisał ustawę, która wymaga ponownego określenia organów kasy oraz usunięcia przepisów przejściowych dotyczących roku 2009-2010, wskazując lata 2009-2010 jako okres dostosowania funkcjonowania SKOK do nowej regulacji. 

Obecnie obowiązują przepisy starej ustawy, a zatem zatwierdzanie sprawozdań finansowych odbywa się przez organ stanowiący (walne zgromadzenie/zgromadzenie przedstawicieli), chyba że statut SKOK stanowi inaczej (w praktyce uprawnienie to jest cedowane na Radę Nadzorczą).