"Termin wejścia w życie podatku z dniem 1 marca jest na pewno napięty" - przyznał.

Komitet ma zdecydować o kształcie projektu oraz rozpatrzyć uwagi przekazane do niego przez poszczególne resorty. Ministerstwo skarbu chce wprowadzić do niego zmiany, resort gospodarki uważa, że potrzebne są kolejne analizy, a Rządowe Centrum Legislacji (RCL), że należy wydłużyć vacatio legis.

"Jeśli chodzi o wejście w życie podatku od 1 marca, to jeszcze się nad tym zastanawiamy, chcemy uniknąć zarzutów niekonstytucyjności wejścia w życie podatku, a musimy zachować przynajmniej 14-dniowe vacatio legis" - dodał.

Z projektu ustawy przygotowanego przez resort finansów wynika, że nowe prawo ma obowiązywać od 1 marca br. Wątpliwości co do terminu wejścia w życie ustawy ma RCL. Zwraca uwagę, że ustawodawca powinien zapewnić podatnikom odpowiedni czas na przygotowanie się do zmian.

MF odrzuca również postulat Ministerstwa Skarbu Państwa, aby podatek od wydobycia niektórych kopalin uznano za koszt w rozumieniu podatku dochodowego. MF podkreśla jednocześnie, że w ramach konsultacji zmodyfikowało wzory do ustalenia stawek podatku, tak aby w większym stopniu uwzględniały koszty wydobycia.

Ministerstwo Skarbu Państwa zaproponowało też weryfikację metodologii naliczania podatku - oprócz ceny metali powinno się uwzględnić m.in. koszty wydobycia oraz efektywność produkcji.

Według MSP wysokość zaproponowanego podatku jest niewspółmierna do światowych standardów, a stawki powinny uwzględniać nie tylko ceny metali, ale również koszty ich wydobycia. Ministerstwo wskazuje, że w przypadku poziomów notowań, przy których opodatkowany podmiot wykazuje stratę, należy przyjąć stawkę zerową.

Natomiast Ministerstwo Gospodarki uważa, że potrzebne są ponowne "wnikliwe" analizy, a nowa formuła wyliczania stawki podatku od miedzi i srebra nadal wymaga zmian. "Zastosowanie proponowanej formuły podatkowej, pomimo złagodzenia obciążenia fiskalnego spowoduje, że przy wzroście ceny miedzi zysk podmiotu będzie malał z powodu zwiększającego się obciążenia podatkowego" - napisano w opinii.

MG wskazuje, że resort finansów przyjął błędne wyceny wartości miedzi i srebra przyjmowane do wyliczenia podatku. Według MG należy opracować taką strukturę podatku, która korzystałaby z najlepszych rozwiązaniach światowych i uwzględniała polskie realia.

Dodaje, że w "Ocenie Skutków Regulacji" Ministerstwo Finansów nie oszacowało kosztów i korzyści dla konkurencyjności gospodarki i przedsiębiorstw. Dlatego resort zaproponował "(...) przeprowadzenie ponownej analizy konstrukcji i struktury aktu prawnego, gdyż przedmiotowy projekt może spowodować długofalowe konsekwencje, które mogą odbić się negatywnie na całej gospodarce narodowej".