Wszyscy członkowie spółdzielni zostaną udziałowcami spółki z o.o. i spółdzielnia nie będzie dokonywała wypłat na rzecz członków. Cały majątek spółdzielni stanie się majątkiem spółki.

Według Izby Skarbowej w Warszawie w wyniku przekształcenia spółdzielni w spółkę z o.o. nie dochodzi do likwidacji spółdzielni, a jedynie do zmiany jej formy prawnej.

Spółdzielnia wskutek przekształcenia nie jest traktowana jako podmiot likwidowany, gdyż działalność gospodarcza będzie kontynuowana przy wykorzystaniu tego samego majątku przez następcę prawnego. Natomiast członek spółdzielni staje się z dniem przekształcenia udziałowcem spółki przekształconej, w związku z tym majątek spółdzielni staje się majątkiem spółki przekształconej.

W konsekwencji przekształcenie spółdzielni w spółkę z o.o. pozostaje neutralne podatkowo w świetle ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22 grudnia 2011 r. (nr IPPPB2/415-876/11-2/AK).