Spółka nie otrzymuje potwierdzenia odbioru faktury korygującej od kontrahenta. Mimo to obniża VAT należny.
Według poznańskiej izby skarbowej to działania nieprawidłowe. W sytuacji braku potwierdzenia odbioru faktury korygującej podatnik nie ma możliwości obniżenia podatku należnego. Ustawodawca nie sprecyzował, w jakiej formie nabywca ma dokonać potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Zatem potwierdzenie może mieć dowolną formę, która pozwoli na jednoznaczne stwierdzenie, że sprzedawca to potwierdzenie otrzymał. Dopiero posiadanie takiego potwierdzenia uprawnia sprzedawcę do stosownego obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego.
W przypadku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej podatnik może obniżyć podstawę opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu wystawionej korekty faktury. Prawo to przysługuje w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym nabywca otrzymał fakturę korygującą – jeżeli potwierdzenie odbioru korekty faktury podatnik otrzymał przed terminem złożenia deklaracji podatkowej za ten okres. Bądź w rozliczeniu za okres, w którym sprzedawca otrzymał potwierdzenie odbioru tej faktury – jeżeli potwierdzenie to podatnik otrzymał po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 23 grudnia 2011 r. (nr ILPP1/443-1288/09/11-S/AW).