W przypadku nabycia samochodów demonstracyjnych przez spółkę zajmującą się sprzedażą aut przysługuje prawo do pełnego odliczenia VAT – orzekł WSA w Poznaniu.
Sąd uzasadnił, że pojazdy demonstracyjne poprzez fakt oferowania ich do sprzedaży z możliwością jazd próbnych przed zakupem przez klientów nie tracą waloru towarów handlowych do dalszej odprzedaży. Pojazdy te, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym i obowiązkowym ubezpieczeniu OC, muszą być zarejestrowane, aby potencjalni kupcy mogli jeździć nimi po drogach publicznych. Nie zmienia to jednak charakteru tych aut jako pojazdów oferowanych do sprzedaży. Sąd dodał, że warunkiem do zastosowania pełnego odliczenia VAT od nabycia samochodów jest to, by przedmiotem działalności podatnika była odsprzedaż tych pojazdów. Nie może to być również pojazd wykorzystywany do użytku służbowego.
Sąd zwrócił uwagę, że w odniesieniu do samochodów demonstracyjnych z art. 86 ust. 4 pkt 7 lit. a) ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054) nie wynika, aby pojazdy, które są od razu oferowane do sprzedaży, ale najpierw spełniają funkcje pojazdów demonstracyjnych, nie były objęte tym przepisem.
W rezultacie u podatnika, którego przedmiotem działalności jest dalsza odprzedaż samochodów osobowych, w odniesieniu do pojazdów demonstracyjnych nie dochodzi do utraty możliwości odliczenia podatku w całości. Nie stosuje się w takim przypadku ograniczeń procentowych (60 proc.) i kwotowych (6 tys. zł). Wyjaśnijmy, że orzeczenie dotyczy również przepisów o VAT, które będą obowiązywały po 2013 roku.
Wyrok jest nieprawomocny.
Wyrok WSA w Poznaniu z 14 grudnia 2011 r., sygn. akt I SA/Po 780/11.