Dilerzy mogą zaliczać do kosztów wydatki związane z ubezpieczeniem samochodów demonstracyjnych.
Potwierdził to minister finansów w interpretacji ogólnej z 12 czerwca 2012 r. W ocenie resortu samochody demonstracyjne używane do jazd próbnych stanowią rzeczowy majątek przedsiębiorstwa. Przychód z ich sprzedaży jest przychodem z działalności gospodarczej.
Nie ma zatem przeszkód prawnych, aby do kosztów podatkowych zaliczać wydatki na ubezpieczenie tych samochodów, zarówno obowiązkowe, jak i dobrowolne.
Trzeba przy tym uwzględniać limit z art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).
Z przepisu tego wynika konieczność wyłączenia z kosztów składek na ubezpieczenia samochodu osobowego, w części ustalonej w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20 tys. euro (przeliczona na złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia) w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.
Ministerstwo Finansów twierdzi, że przepis ten nie ma zastosowania do składek na ubezpieczenie NNW.
Jest to bowiem ubezpieczenie osobowe, którego przedmiotem są określone dobra osobiste człowieka.

Interpretacja ogólna ministra finansów z 12 czerwca 2012 r. (nr DD2/033/31/PMN/12/260).