Podatnicy mogą wystąpić o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej. Przez podwyżkę akcyzy zapłacą więcej za papierosy i olej napędowy.
Ustawodawca dał podatnikom na nowy rok prezent w postaci zmian podatkowych. Modyfikacje dotknęły prawie każdego podatku: PIT, CIT, VAT, Ordynacji podatkowej czy akcyzy. Niektóre nowości przyniosą dodatkowe uprawnienia dla każdego obywatela. Inna część zmian to niestety ograniczenie przywilejów lub podwyżki podatków.

Nowy wniosek ORD-OG

Osoba, który dojdzie do wniosku, że minister finansów powinien wydać interpretację ogólną w danej sprawie podatkowej, może złożyć odpowiedni wniosek w tym zakresie. Dotychczas subiektywną decyzję, kiedy interpretację ogólną wydać, podejmował minister. Aby uzyskać odpowiedź ministra, konieczne będzie złożenie wniosku ORD-OG i ewentualnie załącznik ORD-OG/A (gdy formularz ORD-OG okaże się niewystarczający np. na opisanie problemu). We wniosku trzeba będzie: przedstawić zagadnienia oraz wskazać przepisy prawa podatkowego wymagających wydania interpretacji ogólnej; wskazać niejednolite stosowanie przepisów prawa podatkowego w określonych decyzjach, postanowieniach oraz interpretacjach indywidualnych wydanych przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej w takich samych stanach faktycznych lub zdarzeniach przyszłych oraz w takich samych stanach prawnych.

Do końca 2012 r. można przenieść środki z indywidualnego konta emerytalnego (IKE) na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)

Rozpatrywaniem wniosków o wydanie interpretacji ogólnej będzie zajmowała się jedna z pięciu izb skarbowych w: Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu, Warszawie, Łodzi.

Opodatkowanie lokat

Jeszcze tylko przez 3 miesiące można zarabiać na lokatach jednodniowych bez konieczności rozliczania 19-proc. podatku Belki. Na razie przy obliczaniu podstawy opodatkowania i podatku końcówki mniejsze niż 50 gr zaokrągla się w dół, a równe lub wyższe niż 50 gr zaokrągla się w górę. Po wejściu w życie zmian w Ordynacji podatkowej (3 miesiące od momentu opublikowania w Dzienniku Ustaw) podstawę opodatkowania (przychodów) oraz kwotę podatku kapitałowego (przewidzianego w art. 30a ust. 1 pkt 1–3 ustawy o PIT) trzeba będzie zaokrąglać do pełnych groszy w górę.
W konsekwencji zmian nawet odsetki w kwocie dziennej wynoszące 10 gr będą opodatkowane, a podatek będzie wynosił od takiej kwoty 2 gr. Od dziennych odsetek wynoszących 5 gr podatek będzie wynosił 1 gr.Oszczędzanie z ulgą w PIT

Od nowego roku można dodatkowo odkładać środki na emeryturę, korzystając przy tym z ulgi podatkowej. Kwoty wpłacane na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) podatnik może odpisać od swojej podstawy opodatkowania przy rozliczeniu rocznym. IKZE mogą prowadzić banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, domy maklerskie i firmy ubezpieczeniowe. Na IKZE mogą wpłacać również przedsiębiorcy.
Jednak po zakończeniu oszczędzania, tj. przy wypłacie zgromadzonych środków trzeba będzie zapłacić podatek dochodowy obliczony według odpowiedniej stawki w zależności od wielkości zgromadzonych środków (obecnie 18 proc. lub 32 proc.).
Wielkość wpłat na IKZE, a tym samym wielkość odpisu podatkowego jest jednak limitowana. W 2012 r. na IKZE będzie można wpłacić maksymalnie do 4030,80 zł (4 proc. x 100 770 zł). Limit ten stanowi 4 proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, ustalonej dla oszczędzającego za rok poprzedni, nie więcej jednak niż 4 proc. kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, tj. 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedni (w 2011 r. jest to kwota 100 770 zł).
IKZE ma być pewną alternatywą dla niepopularnego dotąd indywidualnego konta emerytalnego (IKE). Przy inwestowaniu w IKE jedyną ulgą podatkową jest brak podatku przy wypłacie środków w momencie przejścia na emeryturę.

Droższe papierosy i paliwo

Najwięcej modyfikacji, i to tych niekorzystnych dla podatników, zaszło w akcyzie. W związku z koniecznością dostosowania naszego opodatkowania do norm unijnych wzrosła akcyza na wyroby tytoniowe i olej napędowy.
W efekcie tych zmian podatek na papierosy wynosi dziś 170,97 zł/1000 sztuk i 31,41 proc. maksymalnej ceny detalicznej; na tytoń do palenia – 115,86 zł/kg i 31,41 proc. maksymalnej ceny detalicznej; na cygara i cygaretki – 254,20 zł/1000 sztuk. Ministerstwo Finansów szacuje – na podstawie ubiegłorocznych doświadczeń – że skutkiem podwyżki akcyzy w tym zakresie będzie wzrost ceny paczki papierosów od 0,80 gr do 1 zł. Kolejna podwyżka czeka palaczy już 1 stycznia 2013 r. Tak będzie co roku do momentu osiągnięcia 1 stycznia 2018 r. opodatkowania na poziomie 90 euro za 1000 sztuk papierosów.
Niestety podwyżka nie ominie właścicieli aut na olej napędowy. W tym zakresie musieliśmy dostosować akcyzę do normy unijnej na poziomie 330 euro za 1000 litrów (w 2011 r. obowiązywał nas limit 302 euro/1000 litrów). W związku z tym stawka akcyzy na oleje napędowe oraz wyroby powstałe ze zmieszania tych olejów z biokomponentami wzrosła z 1048 zł na 1000 litrów do 1196 zł, na biokomponenty stanowiące samoistne paliwa (spełniające określone wymagania) – z 1048 zł na 1000 litrów do 1196 zł, na paliwa do silników odrzutowych – z 1401 zł na 1000 litrów do 1446 zł.
Jeśli chodzi o skutki tej podwyżki, podajmy szacunki ministerstwa. Litr oleju napędowego ropy po uwzględnieniu wyższej akcyzy i VAT może zdrożeć o 0,19 gr.