Jeszcze przez miesiąc podatnicy mogą przekazywać organizacjom 1 procent podatku. Według danych stowarzyszenia Klon/Jawor, wśród największych beneficjentów 1 proc. są organizacje działające w obszarze ochrony zdrowia.

Jak poinformowało PAP stowarzyszenie, o 1 proc. podatku stara się obecnie ponad 7 tysięcy organizacji zajmujących się bardzo różnymi kwestiami: sportem, pomocą społeczną, zdrowiem, edukacją, kulturą itp.

"Jednak dane z ostatnich lat pokazują, że na duże pieniądze liczyć może niewielka część z nich. Z kwoty 400 milionów, które w zeszłym roku uzyskały organizacje pożytku publicznego, połowę czyli 200 milionów zebrało 37 organizacji, z czego dwie trzecie skupia się na pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, często dzieciom" - podkreślono w informacji prasowej.

Wśród nich jest Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą", która uzyskała 88 milionów złotych - blisko jedną czwartą całej kwoty z przekazywanej z 1 proc. podatku.

Reklama

"Duże kwoty płynące na wsparcie chorych i niepełnosprawnych z jednej strony pokazują wrażliwość Polaków, z drugiej można je interpretować jako symptom niewydolności czy publicznej służby zdrowia" - oceniła Jadwiga Przewłocka z zespołu badawczego Klon/Jawor.

"W sytuacji powszechnej krytyki działania systemu ochrony zdrowia może nie powinno nas dziwić, że dodatkowe pieniądze publiczne jakim jest 1 proc. należnego państwu podatku przeznaczane są w dużej mierze na leczenie, rehabilitację i pomoc osobom w ciężkiej sytuacji - zadania, które w opinii większości Polaków powinny być finansowane przez państwo" - dodała.

Przewłocka podkreśliła, że w tym roku prawdopodobniej wzrośnie kwota, którą pozyskają organizacje, ponieważ trendy z ostatnich lat pokazują, że co roku przybywa podatników decydujących się na przekazanie swojego 1 proc. "W tym roku osób takich może być nawet 11-12 milionów, zaś suma przekazana organizacjom zapewne przekroczy 400 milionów złotych" - przewiduje Przewłocka.

W 2011 roku ponad 10 milionów Polaków wskazało w swoim zeznaniu podatkowym organizację pożytku publicznego, przekazując organizacjom łącznie 400 mln zł. Uprawnionych do otrzymywania odpisów było 6,7 tys. organizacji pożytku publicznego, zaś ostatecznie środki z 1 proc. uzyskało 6,5 tys. organizacji. W ocenie stowarzyszenia Klon/Jawor, na tle całego sektora pozarządowego są one stosunkowo zamożne - prawie połowa dysponuje rocznie budżetem wartości 100 tys. zł lub większym, dwie trzecie współpracuje z płatnymi pracownikami.

Jednocześnie stowarzyszenie podkreśliło, że pierwsza pięćdziesiątka organizacji, do których co roku trafia najwięcej pieniędzy z odpisu podatników jest stała od kilku lat.

Łącznie kwoty większe niż milion złotych uzyskało 50 organizacji. Wśród nich prawie trzy czwarte to fundacje, ponad trzy czwarte organizacji ma siedziby w miastach wojewódzkich (19 w Warszawie i 19 w innych), a zaledwie cztery na wsi.

Wśród organizacji z pierwszej pięćdziesiątki są aż 43 organizacje, które były w pierwszej 50-tce w 2010, 37 - w pierwszej 50-tce w 2009 i 33 w 2008.

Spośród wszystkich organizacji, które pozyskały w ubiegłym roku środki z odpisu podatników, 4 tysiące uzyskało zaledwie po kilka tysięcy lub nawet kilkaset złotych każda. Na liście Ministerstwa Finansów figuruje tez 80 organizacji, które uzyskały po mniej niż 100 złotych.(