Od 1 stycznia 2012 r. wzrośnie akcyza na olej napędowy i papierosy. Zmiany te podyktowane są m.in. koniecznością dostosowania naszych regulacji do minimów unijnych.
W przypadku ropy minimalna stawka akcyzy wyznaczona przez Unię wyniesie od przyszłego roku 330 euro za 1000 l. Dziś jest to 302 euro.
Dyrektywa pozwala nie podwyższać akcyzy państwom członkowskim, jeżeli różnica w stawce akcyzy na nowy rok nie byłaby wyższa niż 5 euro lub 5 proc. stawki obowiązującej w danym momencie. Dlatego nie zmienia się akcyza na benzynę (wynosi 1565 zł za 1000 l). Natomiast stawka na olej napędowy wzrośnie i ma wynieść 1196 zł za 1000 l zamiast dotychczasowych 1048 zł (do minimum wliczana jest także opłata paliwowa).
Stawki akcyzy / DGP
Rośnie też akcyza na biokomponenty i niektóre paliwa lotnicze. Niestety podwyżka akcyzy na ropę będzie oznaczać wzrost cen tego paliwa na stacjach benzynowych.
Podwyżki nie ominą również palaczy. Obecnie całkowity podatek akcyzowy od papierosów wynosi 57 proc. średniej ważonej detalicznej ceny (ŚWC) sprzedaży papierosów dopuszczonych do konsumpcji. Jest to nie mniej niż 64 euro za 1000 sztuk papierosów, niezależnie od ŚWC.
Od 1 stycznia 2012 r. akcyza na papierosy wzrośnie. Wynika to z faktu, że od 1 stycznia 2014 r. całkowita akcyza na papierosy będzie musiała wynosić 60 proc. ŚWC, przy czym nie mniej niż 90 euro na 1000 sztuk. Polska dostała okres przejściowy do 31 grudnia 2017 r. na podwyższenie akcyzy na te wyroby. Według resortu finansów oznacza to konieczność stopniowego, corocznego podwyższania stawek podatku tak, aby wymagane minimum unijne – 90 euro – osiągnąć 1 stycznia 2018 r. Taki proces podwyżek na pewno będzie mniej dotkliwy dla konsumentów niż jednorazowe przejście z obecnego minimum 64 euro za 1000 sztuk papierosów na 90 euro od 1 stycznia 2018 r.
W ustawie okołobudżetowej założono więc, że podwyżka akcyzy na papierosy na 2012 r. o 4 proc. bez uwzględniania podwyżek cen detalicznych wymaga podniesienia stawki kwotowej na papierosy z 158,36 zł/1000 szt. do 170,97 zł/1000 szt., przy niezmienionej stawce procentowe 31,41 proc.