Warunkiem jego otrzymania jest złożenie wniosku i wniesienie na rachunek bankowy opłaty w wysokości 10 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2012 r. opłata za duplikat będzie wynosić 150 zł, ponieważ minimalne wynagrodzenie za pracę w 2012 r. to 1500 zł.

Jak podpowiada Dorota Stangreciak-Karpierz, prawnik z ECA AUXILIUM, wniosek o wydanie duplikatu składany do Ministerstwa Finansów musi być zgodny ze wzorem z załącznika nr 3 rozporządzenia ministra finansów z 8 kwietnia 2009 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz.U. nr 62, poz. 508). We wniosku należy podać m.in. numer wydanego certyfikatu księgowego. Aktywny druk wniosku dostępny jest na stronie resortu finansów (www.mf.gov.pl ). Należy też pamiętać, że do wniosku należy dodać kopię dowodu wpłaty.