Wydatki związane z przeprowadzeniem audytu mogą zostać zaliczone do pośrednich kosztów uzyskania przychodów.
Efektem audytu podatkowego jest rekomendacja, która może wskazywać obszary ryzyka ewentualnego sporu podatnika z organami podatkowymi lub możliwej optymalizacji podatkowej. Nawet gdy z przeprowadzonego audytu podatkowego będzie wynikać, że należy zapłacić podatek w wysokości wyższej niż zadeklarowana, dokonanie dobrowolnej korekty deklaracji będzie dla podatnika korzystne, gdyż umożliwi mu skorzystanie z niższej stawki odsetek za zwłokę.
Z kolei wydatki związane z przeprowadzeniem takiego audytu mogą zostać zaliczone do pośrednich kosztów uzyskania przychodów, potrącalnych w dacie ich poniesienia – mówi Michał Mrozik, ekspert podatkowy w KPMG.