Nowy przepisy rachunkowe pozwolą na realną wycenę świadczeń przypadających na jednego pacjenta - mówi prof. Gertruda Świderska, przewodnicząca zespołu do opracowania szczególnych zasad rachunku kosztów w ZOZ.
Zespół powołany przez ministra zdrowia, którego jest Pani przewodniczącą, miał opracować rachunek kosztów dla zakładów opieki zdrowotnej udzielających świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Na jakim etapie są te prace?
Ostatnia wersja projektu rozporządzenia w tej sprawie została przekazana do Ministerstwa Zdrowia we wrześniu. Jego wprowadzenie zależy od decyzji obecnego ministra Bartosza Arłukowicza.