Samorządy, które nie przekształcą szpitali, będą musiały pokryć ich straty w ciągu trzech miesięcy od zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Wynika to z ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. nr 112, poz. 654 z późn. zm.).
Jeżeli tego nie uczynią, w ciągu następnych 12 miesięcy konieczne będzie przekształcenie placówki w spółkę kapitałową lub jej zlikwidowanie. Maciej Zabelski, wiceprezes firmy doradczej AMG Finanse, wyjaśnia, że dotychczas przepisy uprawniały samorządy do pokrycia straty szpitali, gdy on sam tego nie zrobił. W praktyce jednak SP ZOZ w sprawozdaniu wskazywał, że zostaną one pokryte z przyszłych zysków.
– To powodowało, że latami szpitale mogły się bezkarnie zadłużać– twierdzi nasz rozmówca.