Opodatkowanie dochodów osoby fizycznej uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej w formie podatku liniowego wiąże się niestety z rezygnacją z niektórych ulg podatkowych.
– Stawka podatku w takim przypadku wynosi 19 proc., a podstawą obliczenia podatku jest uzyskany przez podatnika z działalności gospodarczej dochód – przypomina Michał Pomorski, asystent podatkowy w Independent Tax Advisers Doradztwo Podatkowe.
Ekspert dodaje, że wybór przez osobę fizyczną podatku liniowego wyłącza możliwość zastosowania odliczenia od tego dochodu (tzn. z działalności gospodarczej) dokonanych przez podatnika darowizn w danym roku podatkowym. W praktyce ustawa o PIT zezwala tym podatnikom pomniejszyć dochód jedynie o składki na ubezpieczenie społeczne (po spełnieniu odpowiednich warunków).

Wybór liniowej metody opodatkowania nie przekreśla możliwości korzystania z ulg i odliczeń w odniesieniu do dochodów podatnika uzyskanych z innych źródeł – podkreśla Michał Pomorski.

W przypadku gdy podatnik uzyskuje dochody z pracy czy działalności wykonywanej osobiście zasady dotyczące odliczeń darowizn nadal mogą mieć zastosowanie.
Nasz rozmówca zastrzega, że nie można utożsamiać darowizny z przekazaniem 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Kwota 1 proc. wyliczana jest bowiem z kwoty podatku należnego (który i tak trzeba uiścić w urzędzie skarbowym) i przekazywana jest na konto organizacji za pośrednictwem urzędu skarbowego (wyłącznie organizacji posiadających status pożytku publicznego).

19 proc. wynosi stawka liniowa PIT dla osób prowadzących działalność gospodarczą