Opodatkowanie dochodów osoby fizycznej uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej w formie podatku liniowego wiąże się niestety z rezygnacją z niektórych ulg podatkowych.
– Stawka podatku w takim przypadku wynosi 19 proc., a podstawą obliczenia podatku jest uzyskany przez podatnika z działalności gospodarczej dochód – przypomina Michał Pomorski, asystent podatkowy w Independent Tax Advisers Doradztwo Podatkowe.
Ekspert dodaje, że wybór przez osobę fizyczną podatku liniowego wyłącza możliwość zastosowania odliczenia od tego dochodu (tzn. z działalności gospodarczej) dokonanych przez podatnika darowizn w danym roku podatkowym. W praktyce ustawa o PIT zezwala tym podatnikom pomniejszyć dochód jedynie o składki na ubezpieczenie społeczne (po spełnieniu odpowiednich warunków).