Według resortu finansów zwolnienie z płacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne nie może być wprowadzone, bo wywołałoby to negatywne skutki budżetowe.
Zanim założona działalność gospodarcza przyniesie pierwsze zyski, musi upłynąć trochę czasu. Nie wpływa to jednak – jak podkreśla Aleksandra Faderewska-Waszkiewicz, adwokat, doradca podatkowy, prawnik kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy, członek Rady Podatkowej Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan – na obowiązek uiszczania składki na ubezpieczenie zdrowotne, którym przedsiębiorca jest obciążony już od początku prowadzenia firmy. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne jest stała i nie zależy od wysokości osiąganego dochodu. Co więcej, jest ona obowiązkowa i pobierana od każdego tytułu ubezpieczenia (np. osoba prowadząca własną firmę i zatrudniona na umowę o pracę płaci podwójną składkę na ubezpieczenie zdrowotne).
– Oznacza to, że nawet jeśli przedsiębiorca nie uzyskuje żadnych dochodów z działalności, to i tak musi ponosić koszty ubezpieczenia zdrowotnego – zauważa Aleksandra Faderewska-Waszkiewicz.
Według naszej rozmówczyni to poważny problem przede wszystkim dla osób, które dopiero rozpoczynają prowadzenie biznesu, ale także dla osób, których działalność ma charakter sezonowy i w niektórych miesiącach roku osiągany przez nie dochód jest niski.
– Obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne jest dla wielu osób nadal jednym z podstawowych argumentów przeciwko rejestrowaniu działalności gospodarczej. Takie osoby często przez wiele lat pozostają w szarej strefie i nie wykazują dochodów – argumentuje Aleksandra Faderewska-Waszkiewicz.
W efekcie końcowym traci na tym Skarb Państwa. Według naszej rozmówczyni zachętą dla osób chcących założyć własną działalność byłoby okresowe zmniejszenie składki, uzależnienie jej wysokości od osiąganego dochodu, wprowadzenie dobrowolności objęcia ubezpieczeniem lub pobieranie składki tylko z jednego tytułu ubezpieczenia.
Według resortu finansów takie rozwiązania nie mogą być wprowadzone, bo wywołałoby to negatywne skutki budżetowe. A osoba, która opłaca składkę zdrowotną, i tak odlicza ją od podatku.
Lista barier
Lewiatan opublikował czarną listę barier przy prowadzeniu biznesu. Lista obejmuje 50 pozycji. Co tydzień konfrontujemy argumenty Lewiatana z MF.