Przedsiębiorcy, którzy zamykają działalność z końcem roku, mogą mieć wątpliwości, w jakich terminach wywiązać się z formalności związanych z rozliczeniem pracowników, tj. złożeniem deklaracji czy wpłatą ostatniej zaliczki.
Załóżmy, że ostatnie wynagrodzenie pracownicy otrzymają za grudzień 2011 r. Anna Misiak, doradca podatkowy w MDDP, tłumaczy, że roczna deklaracja o zaliczkach pobranych przez zakład pracy (PIT-4R) składana jest do końca stycznia roku następnego.
– Przy zaprzestaniu działalności przed tą datą deklaracja ta powinna zostać złożona do dnia zaprzestania tej działalności – podkreśla nasza rozmówczyni.
Przepisy nie przewidują natomiast zmiany terminu wpłaty zaliczki pobranej od wynagrodzeń pracowników za ostatni miesiąc funkcjonowania firmy.
– Zaliczka należna od wynagrodzeń grudniowych wypłaconych w grudniu powinna zostać odprowadzona do urzędu skarbowego do 20 stycznia 2012 r. – wyjaśnia Anna Misiak.
Dodaje, że sporządzając PIT-11, należy mieć na uwadze, że o ile informacja dotycząca przychodów ze stosunku pracy może zostać przekazana do urzędu do końca lutego, to odmiennym zasadom podlegają informacje sporządzane dla osób współpracujących na podstawie umów cywilnoprawnych. Data zaprzestania prowadzenia firmy, przypadająca przed końcem lutego, stanowi ustawowy termin przekazania informacji PIT-11 w stosunku do tych osób.