Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) wskazuje limity czasu trwania kontroli przedsiębiorców, w tym kontroli podatkowych. Ewa Suwińska, doradca podatkowy w KNDP, zwraca uwagę, że w zależności od wielkości przedsiębiorcy czas trwania kontroli waha się od 12 do 48 dni roboczych. Ustawa posługuje się pojęciem dni roboczych.

– Oznacza to, że dni robocze kontrolowanego nie muszą się pokrywać z dniami roboczymi organu kontrolującego – mówi Ewa Suwińska.

Ekspert dodaje, że np. przedsiębiorca może wykonywać swoją działalność gospodarczą 5 dni w tygodniu, 7 dni w tygodniu, a także np. 1 dzień w tygodniu. Z uwagi na to, że co do zasady, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.), kontrolujący zobowiązani są prowadzić czynności kontrolne w godzinach prowadzenia działalności kontrolowanego, to właśnie rozkład tygodniowego czasu pracy podatnika (tj. przez ile dni w tygodniu prowadzi on działalność gospodarczą, a więc ile dni roboczych liczy sobie tydzień pracy kontrolowanego) będzie decydował, jak szybko upłynie limit kontroli.

Kontrola podatkowa może się odbywać zarówno w siedzibie przedsiębiorcy, jak i poza nią

– Przykładowo, jeśli mały przedsiębiorca prowadzi działalność przez 7 dni w tygodniu (łącznie z sobotami i niedzielami), kontrola podatkowa takiego przedsiębiorcy rozpoczęta 2 stycznia 2011 r., powinna się zakończyć 19 stycznia 2011 r. (wliczono weekend) – tłumaczy Ewa Suwińska.

Jeżeli natomiast nasz przedsiębiorca prowadzi działalność tylko od poniedziałku do piątku, to kontrola podatkowa jego działalności powinna zakończyć się 25 stycznia 2011 r. Nie wliczamy weekendu w czas trwania kontroli.