Sposób przekazywania tych informacji określają przepisy wykonawcze ministra finansów (Dz.U. nr 226, poz. 1359), które zaczęły obowiązywać z początkiem listopada. Za pierwszą połowę listopada informacje te powinny zostać przekazane do dziś, czyli 22 listopada.

Obecnie informacje o rachunkach firmowych należy przekazywać resortowi finansów w dwóch okresach sprawozdawczych, które wynoszą odpowiednio: od 1. do 15. dnia miesiąca oraz od 16. do ostatniego dnia miesiąca. Jednocześnie informacje te powinny być przekazane w terminie do 7. dnia następnego okresu sprawozdawczego, a obowiązek ten nie dotyczy rachunków bankowych założonych i zlikwidowanych w tym samym okresie sprawozdawczym. Przed zmianą zobowiązane instytucje: banki i SKOK, musiały przekazywać takie informacje tylko raz w miesiącu.

Minister finansów po otrzymaniu od banków i SKOK informacji o zlikwidowanych rachunkach bankowych przedsiębiorców udostępnia je organom podatkowym, które działają jako organy postępowania egzekucyjnego

Zwiększona częstotliwość przekazywania takich informacji ma zapewnić bardziej skuteczną egzekucję zaległości podatkowych przedsiębiorców przez fiskusa.

Jak mówi Katarzyna Ryszard, radca prawny, doradca podatkowy w Kancelarii Peter Nielsen Partners, wcześniej w praktyce można było zaobserwować sytuacje, gdy dłużnicy Skarbu Państwa poprzez częste zmiany rachunków bankowych nie byli wykrywani przez organy egzekucyjne. Dokonywanie obrotu na rachunku bankowym w ciągu 1 miesiąca (bez 1 dnia) powodowało, że dłużnicy podatkowi nie mogli być namierzeni przez organy egzekucji administracyjnej.

– Chcąc wyeliminować takie sytuacje, ustawodawca postanowił wprowadzić obowiązek przesyłania informacji dwa razy w miesiącu – wyjaśnia Katarzyna Ryszard.

Zmiana przepisów została wprowadzona właśnie z uwagi na zwiększenie efektywności poboru podatków dokonywanego w trybie zajęcia rachunku bankowego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.