Skorzystanie z ulgi na zakup kasy fiskalnej, polegającej na zwrocie wydatków na jej zakup do 90 proc. ceny i nie więcej niż 700 zł, wymaga spełnienia wielu warunków.

Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy, partner w KNP, zwraca uwagę, że w pierwszej kolejności kupujemy kasę lub kasy rejestrujące, ale musimy pamiętać, że zwrot wydatków obejmuje tylko te, które miały w dacie ich nabycia ważne potwierdzenie. Obecnie te potwierdzenia wydaje prezes Głównego Urzędu Miar (wcześniej wydawał je minister finansów).

Zaprzestanie działalności, otwarcie likwidacji, ogłoszenie upadłości powoduje konieczność zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot z tytułu ulgi na zakup kasy

– Następnie zakupioną kasę musimy zgłosić właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, podając zarówno liczbę stosowanych kas oraz miejsce ich instalacji – wyjaśnia Andrzej Nikończyk.

Ekspert dodaje, że ważnym elementem skorzystania z ulgi jest rozpoczęcie ewidencjonowania w obowiązującym terminie zatem podatnik, który spóźni się z rozpoczęciem ewidencjonowania obrotów i kwot podatku na kasie nie otrzyma zwrotu wydatków. Skorzystanie z tej ulgi wymaga również zapłaty całej należności za kasę rejestrującą i posiadania dowodu, że cała należność została zapłacona.

– Ulga przysługuje zarówno podatnikom VAT czynnym, jak i VAT zwolnionym – zapewnia Andrzej Nikończyk.

Pierwsza grupa, której przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z ulgi, skorzysta, po prostu wykazując kwotę zwrotu w deklaracji, jednak nie może być ona wyższa niż kwota nadwyżki podatku należnego nad naliczonym. Jeśli kwota byłaby wyższa lub podatnik nie ma nadwyżki (to często zdarza się np. u eksporterów) podatnik może wykazać tylko 25 proc. kwoty zwrotu, nie więcej niż 175 zł. Tu mogą być problemy dla podatników kupujących więcej niż jedną kasę, bo przepis nie odwołuje się do liczby kupionych kas, wyznaczając próg kwotowy.

Z kolei podatnicy zwolnieni mogą wystąpić z wnioskiem o zwrot dokonanych wydatków na rachunek do naczelnika urzędu skarbowego.