Z kolei operacje dotyczące wykonania budżetu w układzie zadaniowym mogą być ewidencjonowane na kontach, na których ujmowane są operacje według podziałek klasyfikacji budżetowej.

W zeszłym roku taką zmianę wprowadziło rozporządzenie ministra finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości (Dz.U. nr 128, poz 861).

Danuta Kamińska, skarbnik Katowic, podkreśla, że zasadniczo w jednostkach samorządu terytorialnego nie ma jeszcze obligatoryjnego uchwalania budżetu zadaniowego. Niemniej jednak ewidencja wykonania budżetu w układzie zadaniowym powinna być wprowadzona, chociaż istnieją wątpliwości, czy obowiązek ten ciąży na samorządach do 1 stycznia 2012 r. Wynikają one z definicji układu zadaniowego wprowadzonej do słownika ustawy o finansach publicznych. Obowiązek wprowadzenia dodatkowej ewidencji mógłby być motywacją do tworzenia budżetu w układzie zadaniowym, co na pewno przełożyłoby się na jakość tego dokumentu.

– Mam nadzieje, że na szczeblu ministerialnym zostaną wreszcie stworzone ramy i wymogi dla systemów informatycznych budowania budżetów zadaniowych w ujęciu wieloletnich prognoz finansowych – twierdzi nasza rozmówczyni.

Jest to konieczne, by każdy samorząd nie musiał budować oprogramowania sam dla własnych potrzeb i według własnego uznania. W konsekwencji bowiem powstaną różne systemy, które nie będą współgrać z innymi systemami zewnętrznymi. Chodzi więc o oszczędność środków publicznych w skali kraju na zakup oprogramowania przez każdą jednostkę oddzielnie.

Według Danuty Kamińskiej z punktu widzenia budowania struktur informacyjnych w państwie to przede wszystkim administracji rządowej powinno zależeć na tym, by systemy budowane w samorządach były spójne i możliwe do wystandaryzowania. Jest to niezbędne, aby pracować potem na porównywalnych materiałach – a w budżecie zadaniowym na porównywalnych miernikach i wskaźnikach.