Zgodnie z naszymi wcześniejszymi prognozami jednostki w przyszłym roku ograniczą wydatki, poszukają oszczędności i zrealizują mniej inwestycji. Zaciągną też mniej nowych długów. Takie działania podejmą np. Gdynia i Warszawa. Mają one na celu wypracowanie nadwyżki budżetowej, która ma decydujące znaczenie dla możliwości zaciągania nowych zobowiązań po 2014 r., kiedy zacznie obowiązywać nowy, indywidualny wskaźnik zadłużenia.

Jednostki samorządu miały czas na przedstawienie projektu budżetu na przyszły rok do 15 listopada. Projekt powinien trafić do rady gminy, miasta, powiatu lub sejmiku województwa oraz do regionalnej izby obrachunkowej. Właściwa izba musi przedstawić opinię o budżecie, czyli zbadać, czy jego układ jest zgodny z przepisami oraz czy zgadzają się wszystkie pozostałe elementy. Zgodnie z art. 238 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) wraz z projektem budżetu jednostka musi przedstawić uzasadnienie i inne materiały. Zgodnie z procedurą, jeśli opinia regionalnej izby obrachunkowej będzie pozytywna, to rada gminy, miasta, powiatu lub sejmik województwa (jednostki stanowiące jednostek samorządu terytorialnego) będą mogły uchwalić budżet jednostki.

Do 31 stycznia 2012 r. rady gmin, miast, powiatów i sejmiki województw muszą uchwalić budżety samorządów

Dr Tomasz Strąk z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego wyjaśnia, że rady gmin i miast muszą uchwalić budżety jednostek do końca roku, a w szczególnych przypadkach najpóźniej do 31 stycznia 2012 r.

– Jeśli izba wyda negatywną opinię, to jednostka będzie musiała zmienić projekt. W takim przypadku terminy się jednak nie zmieniają – mówi Tomasz Strąk.

Ekspert zwraca uwagę, że projekty budżetów powinny być powszechnie dostępne dla każdego zainteresowanego. Przykładowo projekt budżetu na 2012 r. prezentuje na swojej stronie miasto stołeczne Warszawa.