W Ministerstwie Finansów trwają zaawansowane prace nad konsolidacją i centralizacją systemów celnych i podatkowych. Ma to ułatwić życie obywatelom i kontrole urzędnikom.
W przyszłym roku uruchamiane będą nowe usługi informatyczne ośrodka przetwarzającego dane na potrzeby fiskusa. Jego oficjalną inaugurację zaplanowano na połowę 2012 r. Cały projekt ma kosztować ponad 160 mln zł.
Nowa infrastruktura informatyczna ma umożliwić technologiczną konsolidację i centralizację rozproszonych dziś kilkudziesięciu systemów resortu.
– Najważniejsze elementy projektu to: budowa Centrum Przetwarzania Danych MF, wyposażenie tego centrum w sprzęt teleinformatyczny oraz centralizacja wszystkich systemów w nowym centralnym ośrodku – wymienia Paweł Oracz, dyrektor departamentu informatyki w Ministerstwie Finansów.
ikona lupy />
Koszt konsolidacji i centralizacji systemów celnych i podatkowych / DGP
Centrum będzie świadczyć usługi na rzecz MF, ale będzie też wspierać inne jednostki państwowe. Urzędnicy przekonują, że ułatwi też życie obywatelom.
– Przykładowo inwestycja przyczyni się do sprawnego przyjmowania zeznań elektronicznych – zapewnia Maciej Puto, zastępca dyrektora departamentu informatyki MF.
Dodatkowo nowy ośrodek przetwarzania danych będzie fundamentem usług elektronicznych budowanych w ramach projektów MF: e-Deklaracje, e-Podatki, e-Rejestracja, e-Cło. Obywatele i przedsiębiorcy mają dostać nowe kanały pozyskiwania i wymiany informacji na poziomie elektronicznym. Również praca urzędników skarbowych i celnych będzie łatwiejsza i szybsza. Zyskają oni pełniejszy dostęp do potrzebnych im w pracy danych o podatnikach.
– Nadużycia będą wykrywane jeszcze sprawniej. To zła wiadomość dla osób, które mają skłonności do oszukiwania fiskusa – ostrzega Maciej Młodzikowski, dyrektor departamentu administracji podatkowej MF.
Z informacji tych wynika, że centralizacja systemów, z których korzysta fiskus, usprawni takie przetwarzanie danych, by łatwiej typować podatników podejrzewanych o oszustwa.
Uruchomione już i produkcyjnie funkcjonujące Centrum Przetwarzania Danych, które znajduje się w Radomiu, rozwiąże też sporo problemów natury technicznej. Systemy celne i podatkowe eksploatowane w resorcie finansów powstawały w ciągu kilkunastu lat, często niezależnie od siebie. Duża liczba systemów wykonywanych w różnych technologiach oraz znaczna liczba lokalizacji ich użytkowania (ponad 700 jednostek organizacyjnych MF), w których instalowany jest sprzęt komputerowy na ich potrzeby, generuje wiele problemów natury technicznej, organizacyjnej i związanej z ich utrzymaniem. Stąd m.in. największą pulę środków – ok. 80 mln zł – przewidziano na infrastrukturę i działania konsolidacyjne.
W ramach projektu powstał nowoczesny obiekt Centrum Przetwarzania Danych w Radomiu z ośrodkami pomocniczymi w Warszawie i Łodzi. Centrum zostało zaprojektowane tak, by gwarantowało wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych oraz niski poziom awaryjności. Ośrodek wyposażony został w zabezpieczenia o najwyższych standardach. Urzędnicy zapewniają, że obiekt jest odporny zarówno na zagrożenia płynące z sieci teleinformatycznej (np. ataki hakerów), jak i wszelkie zjawiska atmosferyczne. Systemy zabezpieczeń gwarantują m.in., że wyładowania atmosferyczne bądź intensywne opady nie zakłócą ciągłości pracy systemów informatycznych zlokalizowanych w centrum.