Podatnik zamierza świadczyć w ramach działalności gospodarczej usługi konfekcjonowania (pakowania i przepakowywania) papierosów z otrzymanego: tytoniu, gilz i ustników. Usługa wykonywana będzie przy użyciu urządzenia, a zapłata – pobierana przez umieszczenie monet lub banknotów w tym urządzeniu. Opisane usługi zgodnie z klasyfikacją PKWiU 2008 katalogowane są jako: PKWiU 96.09.13.0 – usługi samoobsługowych maszyn na monety, gdzie indziej niesklasyfikowane. Podatnik nie wie, jak rozliczać akcyzę.

Według Izby Skarbowej w Łodzi prowadzenie takiej działalności jest czynnością zabronioną i karalną. Legalna produkcja papierosów musi spełniać odpowiednie warunki m.in. przedsiębiorca powinien prowadzić skład podatkowy i nanosić znaki akcyzy na jednostkowe opakowania wyrobów.

Łódzka izba przypomniała, że wyrobami akcyzowymi są m.in. wyroby tytoniowe. W załączniku nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 3, poz. 11 z późn. zm.) wymieniono w pozycji 42 - bez względu na kod CN – papierosy, tytoń do palenia, cygara i cygaretki. Stawki akcyzy na papierosy wynoszą 158,36 zł za każde 1000 sztuk i 31,41 proc. maksymalnej ceny detalicznej.

Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest produkcja wyrobów akcyzowych, do której zalicza się ich wytwarzanie, przetwarzanie, a także pakowanie. Produkcja wyrobów objętych stawką akcyzy inną niż zerowa może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym. Obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy podlegają m.in. wyroby określone w poz. 10 załączniku nr 3 do ustawy, czyli bez względu na kod CN papierosy, tytoń do palenia, cygara i cygaretki.

Ponadto zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996 r. nr 10, poz. 55 z późn. zm.) zabroniona jest sprzedaż wyrobów tytoniowych w automatach oraz sprzedaż papierosów w opakowaniach zawierających mniej niż dwadzieścia sztuk oraz luzem bez opakowania.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 31 października 2011 r. (nr IPTPP3/443A-23/11-3/IB).