Obecnie całkowity podatek akcyzowy od papierosów wynosi 57 proc. średniej ważonej detalicznej ceny (ŚWC) sprzedaży papierosów dopuszczonych do konsumpcji. Jest to nie mniej niż 64 euro za 1000 sztuk papierosów, niezależnie od ŚWC.
Od 1 stycznia 2012 r. akcyza na papierosy wzrośnie. Cena paczki papierosów będzie wyższa o 85 gr. Wynika to z faktu, że od 1 stycznia 2014 r. całkowita akcyza na papierosy będzie musiała wynosić 60 proc. ŚWC, przy czym nie mniej niż 90 euro na 1000 sztuk. Polska dostała okres przejściowy do 31 grudnia 2017 r. na podwyższenie akcyzy na te wyroby. Według resortu finansów oznacza to konieczność stopniowego, corocznego podwyższania stawek podatku tak, aby wymagane minimum unijne – 90 euro – osiągnąć 1 stycznia 2018 r.
W projekcie ustawy okołobudżetowej założono więc, że podwyżka akcyzy na papierosy na 2012 r. o 4 proc. bez uwzględniania podwyżek cen detalicznych wymaga podniesienia stawki kwotowej na papierosy z 158,36 zł/1000 szt. do 170,97 zł/1000 szt., przy niezmienionej stawce procentowej 31,41 proc.