Dlatego też Anna Trembasiewicz, dyrektor zarządzający łódzkiego oddziału Auxilium, wyjaśnia, że w takim przypadku inwentaryzację kasy przeprowadza się w ostatnim dniu pracującym po zakończeniu pracy lub w pierwszym dniu pracującym przed rozpoczęciem pracy. Najważniejsze jest, aby stan środków pieniężnych był dokładnie taki sam jak w dniu bilansowym.

Inwentaryzacja środków pieniężnych polega na ustaleniu wartości poszczególnych nominałów przez ich przeliczenie oraz porównanie ze stanem księgowym, a następnie wyjaśnieniu i rozliczeniu ewentualnych różnic.

– Spisem obejmuje się też czeki oraz weksle obce ustalając ich liczbę, wartość, ważność oraz termin płatności – podkreśla ekspert.

Inwentaryzację kasy przeprowadza zespół spisowy w obecności osoby odpowiedzialnej materialnie.