Modyfikacje związane są przede wszystkim z uchwaloną 29 lipca 2011 r. nowelizacją ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 171, poz. 1016). Zgodnie z jej przepisami od 1 września 2011 r. identyfikatorem podatkowym dla osób fizycznych objętych rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT jest PESEL. Dla pozostałych podmiotów identyfikatorem jest NIP. W związku z tym na drukach składanych przez podatników PIT zostały wprowadzone nowe standardy w zakresie danych identyfikacyjnych – NIP został zastąpiony identyfikatorem podatkowym. Zmieniły się też rubryki dotyczące danych adresowych – podatnik będzie musiał podawać aktualne miejsce zamieszkania.

Jednocześnie załącznik PIT/O został dostosowany do zmian wprowadzonych w zakresie ulgi internetowej. Od rozliczenia za 2011 rok nie ma już wymogu korzystania z internetu w budynku lub lokalu będących miejscem zamieszkania podatnika, stąd zaszła konieczność uwzględniania tej informacji w załączniku do zeznania PIT. Ponadto w druku PIT/O znajdzie się miejsce na odliczenia od dochodu związane z wpłatami na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego, które będą stosowane po raz pierwszy w rozliczeniu za 2012 rok.

Z kolei we wzorach PIT-16A i PIT-19A zmieniono podstawę prawną ustawy o PIT, uwzględniając jej nowy tekst jednolity (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Na wszystkich formularzach znalazła się też informacja, że można je składać w wersji elektronicznej: www.e-deklaracje.gov.pl.

Nowe druki mają wejść w życie 1 stycznia 2012 r., ale będą stosowane do przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2011 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń. Zasada ta nie będzie dotyczyć podatników, którzy przed zmianą druków złożyli już zeznanie, deklarację lub informację na formularzach dotychczasowych.

Więcej na www.mf.gov.pl