Zniesiony ma być wymóg doręczania bankowi dowodu złożenia we właściwym urzędzie skarbowym papierowej deklaracji podatkowej lub zaświadczenia o przychodach i dochodach.
Ministerstwo Finansów, powołując się na zapewnienia Związku Banków Polskich (ZBP), zapowiada, że już wkrótce wszystkie banki działające w Polsce będą akceptowały urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) elektronicznej deklaracji podatkowej PIT, bez potrzeby składania ich papierowych wersji.
Rozliczanie się z urzędem skarbowym przez internet może być przeszkodą przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny. Nie wszystkie banki honorują bowiem urzędowe poświadczenia odbioru deklaracji przez urząd skarbowy i wymagają papierowej kopii zeznania. O problemie i wyjaśnieniach MF w tej sprawie już pisaliśmy (m.in. w wydaniu nr 96/2011). Resort ponownie wypowiedział się w tej sprawie w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 24119/11).
Tym razem MF przedstawiło informacje uzyskane z konsultacji z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) oraz Związku Banków Polskich. Wynika z nich, że w odpowiedzi na oczekiwania klientów sektor bankowy podjął działania zmierzające do dostosowywania procedur wewnętrznych w zakresie umożliwienia dostarczania przez klientów, którzy złożyli deklaracje podatkowe za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jedynie urzędowych poświadczeń ich odbioru (UPO). Tym samym zniesiony ma być wymóg doręczania bankowi dowodu złożenia we właściwym urzędzie skarbowym papierowej deklaracji podatkowej lub zaświadczenia o przychodach i dochodach. W ocenie ZBP w najbliższym czasie wszystkie banki działające w Polsce będą akceptowały urzędowe poświadczenie odbioru elektronicznej deklaracji podatkowej PIT.

KNF odnotowała w sierpniu 2011 r. jeden przypadek, w którym bank nie honorował e-deklaracji

Niezależnie od powyższego w opinii MF urzędowe poświadczenie odbioru, wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą, zapewnia integralność złożonego zeznania podatkowego. Powinno być zatem respektowane przez banki. W przeciwnym wypadku nie ma przeszkód, aby podatnik, który złożył zeznanie podatkowe przez internet i posiada UPO, dodatkowo otrzymał uwierzytelniony odpis złożonego zeznania podatkowego w celu jego przedłożenia w banku.