Zeznania PIT za 2010 r. złożyło w urzędach skarbowych prawie 21 mln osób. Do tej pory podatnicy poprawili już ponad 750 tys. deklaracji. Najczęstsze pomyłki to błędy rachunkowe i złe dane identyfikacyjne.
Po pięciu miesiącach od zakończenia akcji rozliczeń PIT za 2010 r. podatnicy złożyli ponad 750 tys. korekt deklaracji. W maju 2011 r. było ich niecałe 300 tys. W 2010 r. do urzędów skarbowych poprawionych zeznań za 2009 rok wpłynęło prawie 640 tys. Nastąpił więc wzrost o 110 tys. Porównując te dane można stwierdzić, że częściej mylimy się przy wypełnianiu zeznań.
Urzędy skarbowe w 2010 r. i 2011 r. zdecydowały się na samodzielne poprawki w ok. 19 tys. przypadków. To wnioski z sondy „DGP” przeprowadzonej w izbach skarbowych.