Wzrost podatku

Przykładowo w przypadku samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton stawka maksymalna wzrośnie z 748,25 zł do 779,68 zł. Rada gminy może więc uchwalić stawkę na poziomie 1 zł od jednego samochodu. Może też uchwalić stawkę na poziomie 779,68 zł od jednego samochodu, ale nie wyższą.

Z kolei w przypadku np. samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 14 ton i poniżej 15 ton, o dwóch osiach jezdnych w 2012 r. stawka minimalna wyniesie 409,76 zł (w 2011 r. stawka wynosi 368,19 zł), a stawka maksymalna 2978,53 zł (w 2011 r. 2858,47 zł). Oznacza to, że gmina lub miasto, podejmując uchwałę w sprawie stawek, dla tego rodzaju samochodu musi określić stawkę między 409,76 zł a 2978,53 zł.

Nominalnie największą podwyżkę odczują właściciele samochodów najcięższych.

Mariusz Unisk zwraca uwagę, że w praktyce gminy i miasta oscylują w uchwałach w górnych granicach widełek.

– Tak naprawdę wzrost o 11 proc. stawki minimalnej nie będzie aż tak odczuwalny we wszystkich gminach, ale tam, gdzie do tej pory stawki były bliższe minimalnych (rzadkość). W większości gmin stawki wzrosną więc o blisko 4 proc., a nie 11 proc. – przyznaje nasz rozmówca.

O ile zwiększenie stawek maksymalnych wcale nie zmusza rad gmin do podniesienia podatku od środków transportowych na swoim terenie, o tyle na terenie żadnej gminy nie mogą obowiązywać stawki niższe niż stawki minimalne, gdyż uchwała taka będzie sprzeczna z prawem. Rafał Dowgier tłumaczy, że w związku z tym ustawowy mechanizm uzależniający stawki minimalne od kursu euro prowadzi do tego, że rady gmin są związane stawkami ogłoszonymi w formie obwieszczenia przez ministra finansów.

Innymi słowy gminy mogą ustalać stawki inne niż ogłosił minister, ale muszą poruszać się w granicach, które wyznaczył minister finansów.

Rozliczenie kosztów

Gminy nie powinny jednak rezygnować z wpływów z podatku od środków transportowych, ponieważ, jak przyznaje Łukasz Bączyk, zapłacony podatek od środków transportowych stanowi dla podatników koszt uzyskania przychodu.

Ekspert wyjaśnia, że wydatek ten, poniesiony w celu uzyskania przychodów bądź zachowania lub zabezpieczenia ich źródła, jest potrącalny dla celów podatku dochodowego w dacie jego poniesienia (tj. w momencie, gdy został ujęty w księgach rachunkowych).

Zapłacony podatek od środków transportowych jest kosztem