Podatnicy posiadający ciężarówki, ciągniki siodłowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy mają niecałe dwa tygodnie na złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych oraz zapłatę pierwszej raty podatku. Termin mija 15 lutego.
Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, na terenie którego znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika. Wzór deklaracji do wypełnienia to DT-1 oraz załącznika DT-1/A.
W załączniku niezbędne jest określenie cech pojazdu, takich jak np. dopuszczalna masa całkowita, rok produkcji, numer nadwozia i inne. Podatnik, który nie zdąży złożyć deklaracji, narazi się na sankcje karne skarbowe oraz konieczność uiszczenia podatku wraz z odsetkami.