Stawki podatku od środków transportowych wzrosną w przyszłym roku nawet o ponad 11 proc. Gminy i miasta mogą je jednak obniżyć.
W przyszłym roku firmy transportowe będą musiały zapłacić więcej podatku od posiadanych samochodów ciężarowych, ciągników, przyczep i naczep, a także autobusów. Wszystko przez wzrost inflacji oraz niekorzystny kurs euro, które mają wpływ na stawki podatku od środków transportowych. Właściciele pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony (tylko od takich trzeba płacić podatek) mogą w efekcie podnieść koszty transportu. Transportowcom mogą pomóc jednak gminy i miasta, które obniżą stawki podatku na swoim terenie.

Wyższe ceny