Referat internetowy we Wrocławiu otrzymał 400 wniosków z urzędów o pomoc w udokumentowaniu aktywności w sieci. Odpowiedział już na ok. 300 z nich - mówi Agnieszka Maśnik, p.o. kierownika Referatu Handlu Internetowego w Izbie Skarbowej we Wrocławiu.
Jakie zmiany nastąpiły w zakresie monitoringu handlu internetowego w 2011 r.?
Od 2009 r. przy Izbie Skarbowej w Bydgoszczy funkcjonuje Referat Handlu Internetowego. Jednak z uwagi na dynamiczny rozwój zawieranych transakcji za pośrednictwem internetu oraz oczekiwania organów podatkowych na pomoc w udokumentowaniu przejawów działalności osób i podmiotów dokonujących takich transakcji, zaistniała konieczność utworzenia kolejnego ośrodka wypełniającego podobne zadania. Decyzją Ministerstwa Finansów powstał w strukturach Izby Skarbowej we Wrocławiu od 1 czerwca 2011 r. Referat Handlu Internetowego. Zasięgiem działalności obejmuje 8 województw południowej Polski, tj. dolnośląskie, lubuskie, opolskie, śląskie, podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie, łódzkie. Pozostałe województwa podlegają pod referat w Bydgoszczy. Oba ośrodki zajmujące się e-handlem ściśle współpracują w zakresie wymiany informacji i doświadczeń.
Jak przebiegał proces organizacji referatu?
Izba Skarbowa we Wrocławiu postawiła przede wszystkim na właściwy dobór kadry referatu, wyposażenie techniczne i stosowne oprogramowanie wspomagające. Właściwa wydaje się też przyjęta metodologia prowadzenia prac analitycznych, która w razie potrzeby jest modyfikowana i ulepszana. Ważnym elementem organizacji nowej komórki jest udział w szkoleniach organizowanych przez MF, jak również w międzynarodowej wymianie informacji w zakresie e-handlu przez czynny udział w Programie Komisji Europejskiej – Fiscalis. Obecnie prowadzone są przez naszą izbę zintensyfikowane szkolenia w urzędach skarbowych w podległych województwach w celu zaznajomienia pracowników z zadaniami referatu i organizacji wzajemnej współpracy i oczekiwań.
Czy przed powstaniem specjalnej komórki siec była wolna od kontroli fiskusa?
Absolutnie nie. Izba Skarbowa we Wrocławiu przed powstaniem referatu prowadziła monitoring podmiotów działających w internecie z woj. dolnośląskiego. W 2010 r. przekazano do właściwych organów podatkowych ponad 1200 analiz, które są aktualnie przedmiotem postępowań. W dotychczas zakończonych sprawach stwierdzono wiele nieprawidłowości w dokumentowaniu zdarzeń gospodarczych, które skutkowały dodatkowymi zobowiązaniami podatkowymi w kwocie przekraczającej 4 mln zł.
Jak wyglądają dotychczasowe doświadczenia nowo powstałego referatu we Wrocławiu?
Od momentu powstania referatu do dziś wpłynęło ponad 400 wniosków z wymienionych województw z prośbą o udzielenie pomocy technicznej w udokumentowaniu przejawów aktywności gospodarczej w internecie. Udzieliliśmy urzędom ok. 300 odpowiedzi. Referat przeprowadził w tym okresie analizy ponad 600 użytkowników dokonujących transakcji za pośrednictwem platform, sklepów internetowych, portali ogłoszeniowych itp.
Szacowana wartość sprzedaży za lata 2006 – 2011 na portalach aukcyjnych analizowanych podmiotów wyniosła ponad 200 mln zł. Ponadto w toku analizy oszacowano na ponad 16 mln zł m.in. wartość sprzedaży pojazdów mechanicznych na motoryzacyjnych portalach ogłoszeniowych.
Jakie metody są stosowane przy tych analizach?
Wykorzystywane są zarówno programy komercyjne, jak i inne narzędzia dostępne w internecie. Z wiadomych względów nie możemy zdradzać metod działania, jednak możemy zapewnić, że potrafimy odnaleźć dowody aktywności osób handlujących w sieci oraz właściwie je zinterpretować.
Jakie błędy podatnicy popełniają najczęściej?
Najczęstszymi nieprawidłowościami w prowadzeniu sprzedaży przez internet są: prowadzenie niezarejestrowanej działalności gospodarczej oraz niewykazywanie przychodów ze sprzedaży za pośrednictwem portali aukcyjnych i sklepów internetowych.