Podatnik, który zapłacił za stwierdzenie nieważności małżeństwa, nie odliczy tej kwoty w zeznaniu za 2011 rok.

W związku z prowadzonym w sądzie metropolitalnym postępowaniem w sprawie stwierdzenia nieważności zawarcia ślubu kościelnego podatnik wpłacił 2,2, tys. zł na konto sądu tytułem: „sprawa 28 darowizna na cele kultu religijnego”. Podatnik zamierza tę kwotę uwzględnić w zeznaniu rocznym PIT za 2011 rok.

Według Izby Skarbowej w Warszawie odliczenie tej kwoty od dochodu jest niedopuszczalne. Przepisy ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) przewidują, że podatnik może odliczyć od dochodu m.in. darowizny przekazane na cele kultu religijnego, w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6 proc. dochodu.