Rada Unii Europejskiej przedstawiła zmiany do dyrektywy VAT. Nowe regulacje dotyczą przede wszystkim faktur. Najwięcej miejsca w nowelizacji zajmują przepisy dotyczące faktur elektronicznych.

Według unijnych przedstawicieli e-fakturowanie może pomóc przedsiębiorcom obniżyć koszty i zwiększyć konkurencyjność, stąd konieczność zmiany wymogów do wystawiania tych dokumentów.

Zgodnie z opublikowanymi propozycjami organy podatkowe państw członkowskich UE nie będą mogły podczas kontroli różnie traktować faktur tradycyjnych i elektronicznych.

Co istotne, tak jak postulowaliśmy na łamach „DGP” (nr 154/2011), Unia Europejska proponuje liberalizację przepisów dotyczących zapewnienia autentyczności e-faktur. Z obecnych regulacji wynika, że autentyczność i integralność faktur elektronicznych można zapewnić za pomocą wykorzystania niektórych istniejących technologii. Na przykład takich, jak elektroniczna wymiana danych (EDI) i zaawansowane podpisy elektroniczne.

Jednak w związku z tym, że istnieją również inne technologie, nie można wymagać od podatników stosowania żadnej szczególnej procedury fakturowania elektronicznego.

Każdy podatnik ma więc samodzielnie określać sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury. Będzie można to zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług.

Nowe przepisy dyrektywy mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2013 r.

Polski ustawodawca będzie więc musiał dostosować do tych zmian naszą ustawę o podatku od towarów i usług.