Montaż i uruchomienie wanny spa mogą być zaewidencjonowane w kasie fiskalnej pod jedną pozycją.
Podatnik sprzedaje i montuje urządzenia typu spa – wanien spa. Wanny spa kupowane są od przedstawiciela kanadyjskiej firmy, a następnie odsprzedawane wraz z usługą dostawy, montażu i uruchomienia. Z klientem podpisywana jest umowa na wykonanie prac budowlano-montażowych polegających na wykonaniu lub dostawie, montażu i uruchomieniu wanny SPA.
Według Izby Skarbowej w Poznaniu czynności polegające na dostawie, montażu i uruchomieniu urządzenia typu wanna spa w sytuacji, gdy elementy montowane nie są z własnej produkcji, zastosowanie ma 23-proc. stawka VAT.
Jeśli chodzi o ewidencję tego typu usług, to według poznańskiej izby sposób przyporządkowania stawki podatku do nazw towarów i usług określa sam podatnik, uwzględniając asortyment sprzedawanych towarów i usług. Jednocześnie, im większy jest zakres towarów i usług w danej grupie, to wymaga on bardziej szczegółowego określenia nazwy towaru lub usługi w celu jej prawidłowej identyfikacji. To sprzedawca zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań, aby nazwa usługi w jednoznaczny sposób definiowała sprzedawane usługi i umożliwiała ich właściwe przyporządkowanie do stawek podatku.
Wobec tego podatnik może zastosować jedną pozycję w paragonie fiskalnym, w której wykazana zostanie pełna wartość całego przedsięwzięcia bez wyodrębniania elementów składowych. Jednak taki zapis musi identyfikować świadczoną usługę w sposób wystarczająco jednoznaczny i precyzyjny, aby można było określić, jaka usługa została wykonana.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 23 września 2011 r. (nr ILPP4/443-453/11-4/BA).