Według Izby Skarbowej w Łodzi czynnikiem wyróżniającym konkretną czynność jako usługę jest to, że świadczenie tej czynności zmierza do realizacji złożonego zamówienia.
W prowadzonej działalności gospodarczej podatniczka wykonuje usługi pogrzebowe polegające m.in. na transporcie zwłok z kaplicy lub domu na cmentarz wraz z odzieżą pogrzebową i wieńcami dla zmarłego. Podatniczka prowadzi też handel odzieżą pogrzebową, kwiatami i wieńcami bez świadczenia usług. Sprzedaż usług pogrzebowych z odzieżą, dla osoby zmarłej potwierdzona jest paragonem fiskalnym, na którym wyszczególnione są wszystkie pozycje, tj. wartość usługi i poszczególne elementy odzieży, np. wartość garnituru. Do paragonu fiskalnego na żądanie klienta wystawiane są faktury VAT.
Według Izby Skarbowej w Łodzi czynnikiem wyróżniającym konkretną czynność jako usługę jest to, że świadczenie tej czynności zmierza do realizacji złożonego zamówienia.
W transakcjach, które w swoim przedmiocie składają się z kompleksu czynności usługowych zmierzających do bezpośredniego zaspokojenia określonej potrzeby zamawiającego, brak jest podstaw do ich odrębnego wykazywania na paragonie z kasy rejestrującej oraz na fakturze, ponieważ usługodawca sprzedaje określoną usługę pogrzebową, a nie elementy (koszty), które się na nią składają. Ponadto to właśnie ta określona usługa, a nie poszczególne jej elementy, korzysta z preferencyjnej 8-proc. stawki VAT. Zgodnie z poz. 180 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, usługi sklasyfikowane do PKWiU 96.03 „usługi pogrzebowe i pokrewne, wraz z dostawą trumien, urn i utensyliów pogrzebowych dostarczanych wraz z trumną lub urną” opodatkowane są 8-proc. VAT.
Poszczególne elementy usługi będą umieszczane na paragonie fiskalnym i na fakturze oddzielnie w sytuacji, gdy podatnik dokona sprzedaży np. odzieży pogrzebowej, kwiatów, wieńców, poza usługą pogrzebową.
Zatem jeżeli rodzina zmarłego zleca wykonanie jednej kompleksowej usługi pogrzebowej, to powinna ona być traktowana jako usługa pogrzebowa stanowiąca jedną czynność bez rozbicia na poszczególne elementy składowe.
„DGP” przypomina
Przedsiębiorcy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących są zobowiązani do weryfikacji poprawności pracy kasy.
W szczególności podatnicy powinni uwzględnić prawidłowe zaprogramowanie nazw towarów i usług oraz ich właściwe przyporządkowanie do stawek podatku.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 8 grudnia 2011 r. (nr IPTPP2/443-518/11-4/BM).