Wykonywanie czynności doradztwa podatkowego przez osoby nieuprawnione zagrożone jest karą grzywny w wysokości 50 tys. zł - mówi Krzysztof Hofman, doradca podatkowy, członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
Doradztwo podatkowe jest zastrzeżone dla osób posiadających uprawnienia. W praktyce wiele osób doradza w podatkach i to odpłatnie. Jaka jest skala tego zjawiska?
Skala jest ogromna. Kujawsko-Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych (KIDP) wystąpił kilka lat temu do ewidencji działalności gospodarczej w Toruniu, aby sprawdzić, ile osób zgłosiło jako przedmiot działalności doradztwo podatkowe. Okazało się, że liczba takich osób jedynie w Toruniu przekracza 400, a doradców w całym województwie jest 380. To pokazuje skalę zjawiska tylko w jednym województwie.