W rozliczeniu PIT za 2010 rok ponad 1,5 mln podatników więcej niż rok wcześniej przekazało 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego. Potrzebujący dostali ponad 43 mln zł więcej niż z zeznań za 2009 rok.
Ministerstwo Finansów przygotowało zestawienie przekazanego 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego w 2011 r. O tym, że wyniki są rekordowe w porównaniu z 2010 r., już informowaliśmy na łamach „DGP”. Podatnicy przekazali w PIT za 2010 r. (składanych w 2011 r.) 400,2 mln zł. Rok wcześniej było to 357,1 mln zł. Najwięcej środków wpłynęło od podatników, którzy składali zeznania: PIT-36, PIT-36L i PIT-37.
– Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy w zeznaniach za 2010 r. złożyli wniosek o przekazanie 1 proc. podatku należnego, przeciętnie przekazali organizacjom pożytku publicznego 39 zł. W PIT za 2009 r. było to 41 zł – podaje Wiesława Dróżdż z Ministerstwa Finansów.
Co istotne, z roku na rok rośnie także liczba osób, które decydują się na przekazanie 1 proc. swojego podatku. W rozliczeniu za 2010 r. na ten krok zdecydowało się 10 134 625 osób, co stanowi ponad 38 proc. ogółu podatników. Rok wcześniej było to 8 623 928 osób. Zmniejszyła się natomiast liczba organizacji, którym udzielone zostało wsparcie – z 7128 do 6533.
Z danych przygotowanych przez Ministerstwo Finansów dowiemy się także, które organizacje dostały największe wsparcie z wpłat jednoprocentowych.
Na pierwszym miejscu znajduje się Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, która otrzymała 88,8 mln zł. Na drugim miejscu jest Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” z kwotą 9,8 mln zł. Trzecie miejsce przypadło Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko ze wsparciem 8,1 mln zł.
Przypomnijmy, że w pierwszym roku obowiązywania regulacji o przekazywaniu organizacjom pożytku publicznego 1 proc. podatku zaledwie ponad 80 tys. podatników przekazało organizacjom 10,4 mln zł. W kolejnym roku uczyniło to już ponad 680 tys. podatników, a kwota przekazana wzrosła do 41,6 mln zł.
W kolejnych latach zainteresowanie instytucją 1 proc. wzrastało. Jednak zdecydowany wzrost kwoty, jak i liczby podatników, nastąpił w 2008 r. (w rozliczeniu za 2007 r.). Według Wiesławy Dróżdż związane jest to ze zmianą mechanizmu przekazywania 1 proc. W tym czasie bowiem przekazywaniem wpłat dla organizacji pożytku publicznego zajęli się naczelnicy urzędów skarbowych.
Ponadto został rozszerzony krąg podatników, którzy mogli skorzystać z tej formy wsparcia działalności społecznie użytecznej (tj. o podatników rozliczających się na formularzach PIT-38 i PIT-36L). Od rozliczenia za 2009 r. osoby, które rozliczają podatek z tytułu zbycia nieruchomości na formularzu PIT-39, mogą również zadeklarować przekazanie 1 proc. podatku organizacjom pożytku publicznego.