Urząd skarbowy prowadzi egzekucję u podatnika nie tylko wtedy, gdy nie wpłaca on należnych podatków. Fiskus upomni się też np. o niezapłacony mandat drogowy.

Czy egzekucję prowadzi szef urzędu

Podatniczka dostała informację z urzędu skarbowego, że nie otrzyma zwrotu nadpłaty podatku dochodowego, bo ta została przekazana na poczet niezapłaconych mandatów drogowych. Czy organem egzekucyjnym jest naczelnik urzędu skarbowego?

Czy egzekwowane są tylko zaległe podatki

Podatnik nie zapłacił składek na ubezpieczenie społeczne. Czy urząd skarbowy egzekwuje tylko zaległości podatkowe?

Czy do egzekucji konieczna jest decyzja

Od dwóch lat podatnik prowadzi firmę. Zatrudnia trzech pracowników. Nie wpłaca jednak do urzędu skarbowego należnych zaliczek na podatek dochodowy od ich wynagrodzeń. Czy do egzekucji zaliczek potrzebna jest decyzja?

Czy fiskus może zająć cały majątek podatnika

Podatnik ma zaległości podatkowe. Urząd skarbowy rozpoczął postępowanie egzekucyjne. Czy może zająć wszystko, co należy do podatnika, a pokryje dług?

Czy podatnik dostanie tytuł wykonawczy

Do podatnika przyszedł urzędnik i poinformował go, że rozpoczyna egzekucję zaległych podatków. Czy podatnik powinien otrzymać tytuł wykonawczy?

Czy tylko gotówka pokryje dług

Przedsiębiorca przez kilka lat nie płacił należnych podatków w Polsce. Potem na 3 lata wyjechał za granicę. Teraz wrócił do Polski, a urząd skarbowy rozpoczął wobec niego egzekucję. Czy urzędników będzie interesować tylko gotówka?

Czy urząd skarbowy jest wierzycielem

Podatniczka ma 15 tys. zł długu podatkowego. Czy w takim przypadku wierzycielem jest urząd skarbowy?

Czy urząd wskazuje kwotę do odzyskania

Podatnik otrzymał tytuł wykonawczy. Znajduje się w nim kwota, którą urząd skarbowy zamierza odzyskać w drodze egzekucji. Czy urząd powinien wyliczać tę kwotę?

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na powyższe pytania. Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy fiskus rozpocznie egzekucję z majątku.