Obowiązek podatkowy dla zapisu windykacyjnego powstanie z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, postanowienia częściowego lub zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia.

Od 23 października, spisując testament notarialny, będzie można w nim przekazać konkretnej osobie samochód lub mieszkanie w formie tzw. zapisu windykacyjnego. Od takiego nabycia trzeba będzie zapłacić podatek od spadku. Zapisany przedmiot osoba wskazana w testamencie nabędzie z chwilą otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawcy.

Obowiązek podatkowy dla zapisu windykacyjnego będzie zatem powstawał podobnie jak przy dziedziczeniu, tj. z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku bądź zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia. Będzie on mógł również powstać – co jest nowością – z chwilą uprawomocnienia się postanowienia częściowego stwierdzającego nabycie przedmiotu zapisu windykacyjnego.