Otrzymanie w ramach najbliższej rodziny spadku w formie zapisu windykacyjnego będzie zwolnione z podatku. Taki majątek będzie trzeba jednak zgłosić fiskusowi.
Zapis windykacyjny to nowa instytucja w polskim prawie. Zacznie on funkcjonować 23 października 2011 r., bo tego dnia wejdzie w życie ustawa z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.
Marek Sikorski, ekspert w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, wyjaśnia, że od zapisu zwykłego zapis windykacyjny różni się tym, że rzeczy, które zostały w tej formie zapisane przez spadkodawcę przechodzą na własność zapisobiorcy z chwilą otwarcia spadku.